• Arnulf Erich Stegmann
  Arnulf Erich Stegmann
 • Marlyse Tovae
  Marlyse Tovae
 • Eros Bonamini
  Eros Bonamini
 • Serge Maudet
  Serge Maudet

O sdružení

Nakladatelství UMÚN s.r.o. působí v České republice od roku 1993 jako součást Celosvětového sdružení malířů malujících ústy a nohama. Hlavním posláním nakladatelství je umožnit lidem s vážným tělesným postižením, aby se stali rovnoprávnými členy společnosti a aby mohli žít a pracovat dle svých možností jako ostatní.

 

Zakladatelem a prvním prezidentem tohoto sdružení byl pan Arnulf Erich Stegmann, který se narodil v roce 1912. Ve dvou letech onemocněl dětskou mozkovou obrnou a ochrnul na horní končetiny. Velmi brzy jeho učitelé objevili a rozvíjeli jeho malířský talent. Nehybné ruce mu nahradila ústa, kterými držel veškeré štětce a nástroje. Studoval na grafické škole i v soukromých ateliérech. Velmi dobře pracoval s olejem, akvarelem, dřevem a kamenem. Hodně cestoval a pobýval na studijních cestách, zejména v Itálii. Již v roce 1932 založil vlastní nakladatelství, vydával umělecké pohlednice a grafiky. Využil svého organizačního talentu a kontaktoval další lidi s tělesným postižením, kteří malovali ústy a nohama. Výsledkem jeho činnosti bylo založení Celosvětového sdružení malířů malujících ústy a nohama v roce 1956. Až do roku 1984 byl prezidentem této organizace.

 

Jeho nástupkyní a prezidentkou sdružení byla až do své smrti 28. 7. 2001 Marlyse Tovae, následována Erosem Bonaminim, který zemřel 4. 11. 2012. Současným prezidentem  je od 24. 7. 2013 Serge Maudet.

 

Postupně od založení sdružení v roce 1956 vznikala v různých zemích světa jednotlivá nakladatelství, která dnes působí ve více jak 30 zemích světa.

Nakladatelství vydávají tvorbu malířů v podobě reprodukcí v kalendářích, na přáních, jmenovkách k dárkům, dopisních papírech, v knížkách, omalovánkách a drobných dárcích. Z nich se sestavují kolekce, které se rozesílají poštou jako jarní a vánoční nabídky.

 

Touto činností se získávají prostředky, díky nimž může sdružení plnit následující cíle:

 • Sdružovat tělesně postižené malíře, kteří malují ústy nebo nohama.
 • Organizovat hodnocení jejich tvorby, poskytovat stipendium talentovaným malířům a i těm, kteří ještě umělecké zralosti nedosáhli.
 • Členům sdružení zajišťovat doživotní vyplácení honorářů, i když ze zdravotních důvodů nemohou dále malovat.
 • Pomáhat zajišťovat postiženým malířům normální život ve společnosti, aby nemuseli žít izolovaně.
 • Organizovat pro malíře výstavy jejich tvorby. 

 

Sdružení vychází ze základní myšlenky svého zakladatele – neustavovat pro postižené tradiční dobročinnou organizaci, ale poskytnout jim podmínky pro to, aby se stali právoplatnými členy společnosti. Ani těžce postižení lidé nechtějí být odkázáni na dary, ale pokud mohou, chtějí žít a pracovat dle svých možností jako každý jiný. Svou práci nabízejí prostřednictvím nakladatelství v jednotlivých zemích světa. Tisk a prodej nemusí sami financovat – jsou ušetřeni případných ztrát a rizik z komerční činnosti.

 

Více o principech sdružení, malířích, výstavách a nabídkách nakladatelství v jiných zemích najdete na domovských stránkách Celosvětového sdružení malířů malujících ústy a nohama www.vdmfk.com. Stránky nakladatelství v jiných zemích si můžete přímo otevřít z tohoto webu: Pohled do světa